Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” zostanie zrealizowana operacja pod tytułem: „Zakup nowoczesnych urządzeń do silosowego magazynu zbożowego oraz realizacja inwestycji służącej ochronie środowiska”, mająca na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do silosowego magazynu zbożowego oraz realizację inwestycji służącej ochronie środowiska.
Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik operacji: utrzymanie poziomu umów długoterminowych zawartych z producentami rolnymi na zakup surowca/przyjęcie do usługowego przetwarzania lub przechowywania w ilości co najmniej 50%.
Buy now
0

0,00 zł